Stadsinitiatief

Samen stad maken een flinke duw vooruit geven, dat is de ambitie van ons Stadsinitiatief. Een steuntje in de rug voor Utrechters die de handen uit de mouwen steken om de eigen leefomgeving te verbeteren, onder het motto ‘Voor elk initiatief is een plek’, om samen te bouwen aan een gezonde, eerlijke en fijne stad.

Download hier de complete publicatie over het Stadsinitiatief!

Hoe staat het met... Stadsinitiatief Overvecht? 


Hoe staat het met... Stadsinitiatief Rotsoord?

Ons stadsbestuur omarmde twee jaar geleden dat samen stad maken. Inmiddels zijn er mooie aanzetten gedaan met onder meer Stadsgesprekken en een Agenda voor Initiatief. Daarmee zijn we er nog lang niet. Veel initiatiefnemers lopen op tegen de harde kant van stadsontwikkeling: grondpolitiek, vastgoedbeheer, relaties met marktpartijen en grote bouwplannen waarmee de gemeente stuurt naar de groei van 400.000 inwoners. Zo wordt het best lastig om je eigenaar te voelen van eigen straat of stad en om meer mensen daarvoor enthousiast te maken. Initiatiefnemers haken af na langdurige en vaak taaie onderhandelingen met grondeigenaren of gemeente, en energie in buurten en wijken sijpelt weg.

Gelijk speelveld
Doel van dit initiatief is een gelijk speelveld te organiseren, voor koplopers en de brede massa, voor kleinschalig en groot. Daarmee een gelijkwaardige relatie tussen bewoners, initiatiefnemers, overheid, instituties en marktpartijen opzetten, om Utrecht zo verder te helpen in haar groei en ontwikkeling. Ook willen we de processen rondom Samen stad maken helder laten zien en over lastige punten heen helpen, zodat inwoners die dat willen, kunnen bouwen aan het Utrecht van hun dromen. 

Hoe?
Onder de vlag van het Stadsinitiatief start op diverse plekken in de stad een experiment met andere manieren van stad maken.
Dat doen we met initiatiefnemers, bewoners, ambtenaren, ondernemers en alle andere partijen die in dat gebied actief zijn. De lessen uit dit experiment delen we breed, met de hele stad (en misschien met heel Nederland).

Wie?
Bekijk hier de trekkers in de gebieden en de andere Ruimtemakers uit de zwerm die het Stadsinitiatief mogelijk maken. 

Nieuwsgierig? Lees hier het complete plan tot nu toe, in onze geïllustreerde publicatie. 

Ontmoet onze bestuursleden van de Stichting Stadsinitiatief. 


 

← terug naar homepage