Even voorstellen

Als Utrechtse Ruimtemakers zijn we bezig met een initiatief om op vier plekken in de stad te experimenteren met andere manieren van stadmaken, samen met initiatiefnemers, bewoners, gemeente en bedrijven. We doen dit onder de werktitel Stadsinitiatief.

Het opzetten van het plan deden we op eigen initiatief, om vaart te maken willen we gebruik maken van gemeentefondsen die bedoeld zijn voor experimenten in gebiedsontwikkeling. Daartoe is oprichting van een stichting noodzakelijk, om de fondsen aan te vragen, te beheren en te verantwoorden.
De Stichting Stadsinitiatief is per 19 december 2016 een feit, met in het bestuur Jurgen van der Heijden, Jeroen Niemans en Marije van den Berg. Graag stellen wij onze bestuursleden aan jullie voor: 


Jurgen van der Heijden

Bezig met plek en gemeenschap
"In het dagelijks leven werk ik als adviseur duurzaamheid voor AT Osborne. De laatste jaren houd ik mij veel bezig met ‘de plek en de gemeenschap’: wat zijn de sociale en fysieke krachten op en rond een plek en hoe kan de gemeenschap leidend zijn om die te ontwikkelen.
Als professional en als vrijwilliger ben ik betrokken bij energie- en zorgcoöperaties, zoals Nederland Zorgt voor Elkaar.

Stadsinitiatief een mooie en leerzame omgeving
Bij het Stadsinitiatief wil ik helpen, omdat ik enerzijds de betrokken mensen en onderwerpen ken en interessant vind, en anderzijds op voldoende afstand sta. Dit betekent dat ik als bestuurslid het Stadsinitiatief kan controleren en mij tegelijkertijd in een mooie en leerzame omgeving bevind.

Bijdragen aan bewustzijn gebiedsontwikkelaars 
Na anderhalf jaar hoop ik dat het Stadsinitiatief binnen en ook buiten Utrecht heeft bijgedragen aan het bewustzijn van gebiedsontwikkelaars dat hun werk lang en vergaand doorwerkt in de fysieke en sociale omgeving. Met die doorwerking kunnen zij veel meer rekening houden en daaraan zelfs verdienen, terwijl ze duurzame projecten tot stand brengen."


Jeroen Niemans

Iets terugdoen voor Utrecht
“Deze maand bereik ik een bijzondere mijlpaal: ik woon dan achttien-en-een-half jaar in Utrecht en daarmee woon ik langer in Utrecht dan in mijn geboorteplaats Venray. In Utrecht heb ik veel mooie dingen meegemaakt en ik vind het nu tijd iets terug te doen: mee te helpen Utrecht een nog mooiere stad te maken, van en voor Utrechters en voor mensen die zich in deze stad thuis willen gaan voelen.

Samen stad maken meer dan mooie kreet
Hopelijk is dit dan ook wat er over anderhalf jaar is bereikt: dat de stad heeft geleerd hoe we écht samen de stad maken. Dat die ambitie van het huidige college meer is geworden dan een mooie kreet als strik om een coalitieakkoord. Utrecht heeft heel veel potentie. Ik hoop dat het Stadsinitiatief die potentie zal versterken. En dat er over anderhalf jaar een fundament is gelegd om samen de stad verder op te bouwen.
Zelf heb ik twee linkerhanden, dus zoek ik liever een rol achter de schermen. Een rol als bestuurslid past me denk ik wel: niet in het volle licht, maar wel de mensen die daadwerkelijk in de diverse gebieden in de stad aan het "uitvinden" zijn ondersteunen.

Steviger verbinden aan de stad
Denken en schrijven over stedelijke ontwikkeling vind ik heel erg leuk en dat doe ik dan ook voor de kost. De afgelopen jaren werkte ik voor Platform31, de landelijke kennisorganisatie voor stad en regio. Eind januari stap ik over naar Ruimtevolk, die zich in Utrecht vestigen. Dus ik ga me nog steviger verbinden aan de stad.
Verder schreef ik vorig jaar mee aan de publicatie ‘Het nieuwe stadmaken’ en ben ik bestuurslid van Post Planjer, het Utrechtse architectuurbulletin. Ik heb er zin in samen met een enthousiaste groep mensen het nieuwe stadmaken in de praktijk verder te helpen!”


Marije van den Berg

Meer zeggenschap voor burgers
Ik werk in heel veel verschillende gemeenten als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het brede vlak van ‘democratische verbetering’. Van groepen ambtenaren begeleiden, projecten doen waardoor burgers meer zeggenschap kunnen krijgen, tot meedenken met bijvoorbeeld gemeenteraadsleden en griffiers over betere manieren van besturen en volksvertegenwoordigen in de netwerkdemocratie.
Daarnaast ben ik voorzitter van het Druckerfonds, een klein vermogensfonds voor initiatieven gericht op het verbeteren van saamhorigheid en zorgzaamheid in de Leidse samenleving. Mijn vermoeden is dat ik de komende tijd ook iets ga doen met de invloed van ouders op scholen en schoolbesturen. Ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen van 5, 9 en 12.

Verzilveren beloftes participatie
Het is een gedurfde keuze van de gemeente Utrecht om serieus werk te maken van het verstevigen van de ‘humuslaag’ waarop betrokkenheid van loslopende Utrechters bij hun stad kan gaan groeien. Ik zie veel 'verbale innovatie’ bij bestuurders rond democratische verbetering; veel geblaat, weinig wol.
Het Stadsinitiatief is een manier om al die beloftes rond ‘meer participatie’, meer zeggenschap dus, te verzilveren. Daar wil ik van harte bij zijn, vooral ook om te kijken - door een democratische bril - wat er nou écht gebeurt en daar al dan niet iets van te vinden.

Met wijsheid zichtbaar maken van het gedoe
Ik verwacht dat het Stadsinitiatief op een ontspannen en open manier alle worsteling, ongemak en conflict aangaat die gepaard gaat met het herverdelen of opnieuw richten van de agenda, de macht, het geld, de zeggenschap, op de plekken waar zij aan de slag gaan. Geen mantel der liefde, en smetteloze routes naar het prachtige einddoel, maar het met wijsheid zichtbaar maken van al het gedoe waar democratisch met elkaar dingen doen, van gebakken is.
Heel concreet wil ik graag dat mensen die betrokken zijn en gaan worden bij de verschillende projecten, de verzilvering van hun inzet kunnen benoemen — op het proces, de inhoud van plannen of op de onderlinge relaties in de gemeenschap. “Toen heb ik dit en dat gedaan/gezegd/gevraagd en kijk nu eens naar…" En dat we daar dan ook weer kritisch naar kijken: wat zegt ons dit resultaat voor de jaren die komen. Dat lijkt me ultiem cool."

← terug naar homepage