Hoe staat het met... Stadsinitiatief Rotsoord

Voormalig industriegebied Rotsoord groeide de afgelopen jaren geleidelijk uit tot een plek die geliefd is om haar veelzijdigheid en het 'ruige' karakter. Dit manifesteert zich op plekken die tijdelijk zijn of waren, met vaak bewoners, zelfstandige ondernemers en andere initiatiefnemers aan het roer. Het rafelrandje van Utrecht Zuid staat echter onder toenemende druk. Door grootschalige projecten met wonen als dominante functie, en met traditionele spelers, die voor bewoners bepalen hoe hun stad er uit komt te zien.Het Stadsinitiatief wil samen met de gemeente het tegendeel hiervan organiseren. Rotsoord is ondanks de grote bouwprojecten nog steeds een gebied met veel onbestemde plekken. Er is dus nog letterlijk 'ruimte' om te schuiven en dit moment te benutten om de diversiteit in het gebied te behouden, door op die plekken meervoudige waarde te realiseren.
Ron Buiting, initiatiefnemer Rotsoordbrug, en Arjan Biemans zijn trekker van het Stadsinitiatief in Rotsoord. 

Op deze pagina vind je verslagen van alle activiteiten tot nu toe. 

AFTRAP STARTBIJEENKOMST 27 JANUARI 2017 

Tijdens de drukbezochte Startbijeenkomst van het Stadsinitiatief in LE:EN zijn buurtbewoners uitgenodigd in de mobiele huiskamer, de VIPbus, te vertellen over hun band met Rotsoord en hun dromen voor het gebied. 

Het verhaal van bewoner Lud van Vorstenbosch gaf eigenlijk de essentie weer, daarom delen we graag hier haar verhaal. Ze kwam iets later de bus in, iedereen dacht eerst dat zij spontaan naar binnen stapte, maar Lud toverde een Stadsinitiatief-flyer met Maak je stad! uit haar jas.Lees hier over De droom van Lud en de aanbevelingen voor Rotsoord. 

In een aantal bijeenkomsten zijn de aanbevelingen en wensen van omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers en gemeente verder uitgewerkt. Hier vind je de verslagen: 

2e bijeenkomst 28 maart 2017: Samen verder bouwen aan een veelkleurig Rotsoord

3e bijeenkomst 6 juni 2017: Groener, meer verbonden en uitnodigend! 

4e bijeenkomst 7 september 2017: samen werken aan een stoer Rotsoord

FESTIVAL ROTSOORD, PROEFTUIN VAN UTRECHT

 

Ontdek wat Rotsoord te bieden heeft! Op 8 oktober 2017 lieten ondernemers, initiatiefnemers en vrijwilligers zien hoe leuk Rotsoord is én kan worden. Door open huis te houden, maar ook door samen vorm te geven aan de toekomst. Door ideeën uit te werken voor meer groen, ruimte voor creatieve ondernemers en meer verbindingen voor voetgangers en fietsers. Opgeluisterd door muziek, kunst, proeverijen en verhalen voor jong en oud. Mét een Muzikale Oversteek, georganiseerd door bewonersinitiatief Rotsoordbrug.

MASTERPLAN ROTSOORD
DOOR STUDENTEN HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN 

Eind 2017 presenteerden 4e jaars studenten van de HKU hun masterplan voor Rotsoord. Vanuit het stadsinitiatief Rotsoord van de Utrechtse Ruimtemakers & bewonersinitiatief Rotsoordbrug hadden Richèl Lubbers, Arjan Biemans en Ron Buiting de studenten de opdracht gegeven na te denken hoe Rotsoord te verbinden met omliggende buurten met behulp van de openbare ruimte. Het resultaat is indrukwekkend: de studenten verbinden het Tolsteegplantsoen via een dakpark dat over het tankstation loopt met Rotsoord. En vervolgens gaat er een verhoogd voetpad via het dak van het monumentale loodsje aan de Vaartsche Rijn over het water naar de Rivierenwijk. Dit alles uitgewerkt in een mooie maquette en (detail)visuals. Een prikkelend perspectief dat uitnodigt tot meer ambitie en verrassing voor de openbare ruimte op Rotsoord!

Ron Buiting

ROTSOORD GROEN!

Op de Dag van de Architectuur 2018 geven de trekkers van het Stadsinitiatief Rotsoord 2 rondleidingen langs de initiatieven, ondernemers en (buurt)bewoners die bezig zijn met gebiedsontwikkeling van onderop. Bij Tafelboom is een expositie te zien met momentopnamen uit deze experimenten, met bijdragen van X11-leerlingen en HKU-studenten. 

Om het experiment kracht bij te zetten, biedt het Stadsinitiatief Rotsoord de gemeente een pamflet aan met een oproep de openbare ruimte in het gebied te vergroenen, samen met de gebruikers van het gebied, via 5 concrete acties. 


Nieuwsgierig? Lees hier het pamflet. 

← terug naar homepage