Nieuwe waarden voor Utrecht

Positiviteit in de politiek op TAAI #DeStemming

Stop liefde in de politiek, zong singer-songwriter Eva van Manen op TAAI presenteert De Stemming van Utrecht. Iets wat alle aanwezigen op hun eigen manier deden tijdens deze alternatieve verkiezingsavond, georganiseerd door het Utrechts Verbond, de Utrechtse Ruimtemakers en Het Huis Utrecht. Van zegevierende GroenLinks-raadsleden tot stevig discussiërende bartijgers.

In afwachting van de eerste officiële exit poll, hielden bezoekers zich bezig met diverse politieke spelletjes, ontworpen door Roswita Warmerdam. Zo was er KiesTwister, bogen fanatieke puzzelaars zich over de Milieuzone, de tippelzone of de Uithoflijn en stortten anderen zich op het kandidaat-raadsledenmemory. Die ook de griffie van de gemeenteraad was opgevallen en het spel, tot hilariteit van de organisatie, graag wilde aankopen.Verbazing
Vaste TAAI-presentator Patrick van der Hijden kreeg deze editie versterking van NOS-verslaggever Jeroen Wielaert, die aankomende raadsleden aan de tand voelde over verwachtingen en visies op de stad. Tom de Zeeuw (VVD), Lau Bosse (PvdA) en Jeffrey Koppelaar (Student & Starter) wisten Het Huis te vinden, Ellen Bijsterbosch (D66) meldde zich via Facetime. Dat wilde Melody Djeldjou Fard (GroenLinks) ook doen, maar omdat de techniek weigerde fietste ze toch zelf even langs. Net als GroenLinks-raadslid Fred Dekkers, die als Utrechtse Ruimtemaker TAAI niet wilde overslaan.De officiële exit poll ontlokte het publiek veel uitroepen van verbazing, zowel over de winst van de nieuwkomers (DENK, PVV) als over de verliezers (SP, PvdA). En hij verschilde niet veel van de eigen exit poll, waaraan bezoekers meteen bij binnenkomst konden meewerken: GroenLinks verzamelde de meeste pingpongballen, met op grote afstand D66, Student en Starter en Partij voor de Dieren. De groenen waren in een juichstemming.

Paulus Jansen-effect?
Initiatiefnemers Bianca en Charlotte Ernst van het Hof voor Cartesius waren afwachtend wat deze verkiezingsuitslag voor samen stadmaken betekent. Zal GroenLinks het voortouw nemen in het nieuwe college om meer ruimte voor eigen initiatief en (culturele) makers te bewerkstelligen? Iets wat D66 toch altijd met verve deed?


Utrechtse Ruimtemaker Frans Soeterbroek weet het verlies van de SP aan het Paulus Jansen-effect, die de afgelopen vier jaar wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen was. “Mensen pikken het niet meer, dat grote ontwikkelaars vrij spel hebben in de stad.”
Voor een vrolijk intermezzo zorgde schrijver en theatermaker Michiel Lieuwma met Het leven is een PowerPoint, een eeuwigdurende PowerPoint-presentatie over schuldgevoel. Muzikale duizendpoot Eva van Manen deed de politieke discussies verstommen met haar eigenzinnige mix van elektronica, pop, hiphop en verhalende teksten.Positieve politiek
Tenslotte was het podium voor Tamer Alalloush, Ali Aljasem, Nariman Hamo van community New Neighbours en Bart Rutten, directeur Centraal Museum. Zij gaven als nieuwkomers in Utrecht tips aan de nieuwe raadsleden. Aanbevelingen waren onder andere hoger onderwijs betaalbaar te maken voor nieuwkomers, groot te denken, de schijnwerpers op de stad te zetten en niet bang te zijn voor de wereld. “Nieuwkomers zijn een nieuwe waarde voor de stad en dé kans voor een positieve politiek.” En zo zag TAAI opnieuw hoeveel liefde er voor Utrecht is, binnen en buiten het stadhuis.

← terug naar homepage