Motie 99 Samen stad maken aangenomen

Geïnspireerd door een bijeenkomst die de gemeenteraad met ons  netwerk organiseerde over wat we maatschappelijke gebiedsontwikkeling noemen, heeft de Utrechtse gemeenteraad op 30 juni jongstleden met grote meerderheid een motie aangenomen over samen stad maken bij gebiedsontwikkeling.

Motie 99 is ingediend door Sanne Scholten van D66, Brechtje Paardekooper van GroenLinks en Bülent Isik van PvdA. 

Een paar punten uit de motie::

§  Neem maatschappelijk waarde mee in afwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen door te werken met een Maatschappelijk Programma van eisen;

§  Werk vanaf de initiatieffase aan gezamenlijke planprocessen in de stad ook bij ontwikkeling door een marktpartij.

§  Bevorder daarbij dat met eindgebruikers en lokaal gewortelde ontwikkelaars wordt gewerkt om zo ontwikkeling en gebruik te verbinden.

§  Realiseer bij ruimtelijke ontwikkelingen een gelijk speelveld voor lokale initiatieven en lokale ontwikkelaars door schaalgrootte en randvoorwaarden aan te passen;

§  Richt gebiedsateliers in waar onze bewoners samen met ontwerpers en de gemeente kunnen werken aan de ontwikkeling van de geweldige plekken die onze stad rijk is met het oog op zelfbouw en particulier initiatief.

Hier mogen we dus best een beetje trots op zijn. En een heel leuk citaat uit de motie is:  

"De gemeenteraad draagt het college op in 2016 al ervaring op te doen met [..] pilots en experimenten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Stadsinitiatief van de Utrechtse Ruimtemakers."

Bekijk de hele motie hier.

Nu aan de slag met ons Stadsinitiatief om daar handen en voeten aan te geven. Later meer!

← terug naar homepage