Manifest Wonen

Manifest voor meer zeggenschap in wonen Utrecht

De gemeente Utrecht staat op het punt een woonakkoord te sluiten met ontwikkelaars en corporaties over het bouwen van woningen. Maar bouwen een aan stad kan niet zonder bewoners: zonder bewoners heb je alleen stenen en geen buurten. 


Utrechtse Ruimtemaker Frans Soeterbroek en Yvon Hoogendijk van Stichting Omzien bij de presentatie van het manifest aan de gemeente. 

Daarom hebben een aantal Utrechtse bewonersorganisaties die zich met wonen bezighouden, waaronder huurdersorganisaties en woonzorginitiatieven, zich verenigd. Met een manifest pleiten zij voor meer zeggenschap bij keuzes over wonen én bij het bouwen zelf.

Wat staat er in het Manifest?
Onder andere het vastleggen van woonzorginitiatieven in tenderprocedures, een eerste biedingsrecht voor bewoners op vrijkomend vastgoed in de buurt en het regelen van professionele ondersteuning voor bewonersinitiatieven op het gebied van wonen.  

Op dinsdag 12 februari presenteerden Frans Soeterbroek en Yvon Hoogendijk het Manifest tijdens een bijeenkomst met gemeente, ontwikkelaars en corporaties.Die reageerden positief en zegden toe met elkaar in gesprek te gaan. 

Lees hier het Manifest! 
 


 

← terug naar homepage